Služby

Klíčové služby, které poskytujeme našim zákazníkům, jsou Outsourcing a Interim management.

V oblasti outsourcingu poskytujeme jednotlivé vybrané specialisty na doplnění týmů našich zákazníků.

Máme zkušenosti s obsazováním projektových pozic v průběhu celého životního cyklu projektu a dlouhodobě spolupracujeme s kvalifikovanými odborníky pro tyto pozice:

 • Presales Consultant
 • Process Consultant
 • Business Analyst
 • SAP Consultant
 • Architect & Designer
 • Programmer - Encoder
 • Administrator
 • Test Analyst – Test Designer
 • Tester
 • QA Consultant
 • Project Manager / Project Lead / Scrum Master
 • Programme Manager

Odborníky pro jednotlivé pozice dlouhodobě sledujeme a oslovujeme v rámci celosvětového trhu tak, abychom pro projekt zákazníka nabídli optimální kvalifikaci a zkušenosti konzultanta.

Řešení Interim management poskytujeme v případě, že zákazník má v rámci talent managementu vytipované interní pracovníky, kteří mají potenciál ujmout se klíčových pozic ve firmě, ale jejich zkušenosti to ještě neumožňují. Pro takové pracovníky je potřeba vytvořit odpovídající kompetenční zázemí, kde budou mít možnost rozvinout svůj potenciál a zároveň neztratí perspektivu karierního růstu. Na pracovní místa, která jsou indikovaná pro vybrané pracovníky v rámci talent managementu, zároveň není profitabilní hledat a přijímat seniorní specialisty či managery do trvalého pracovního poměru zvenku.

V takovém případě je interim management ideální. V rámci této služby zákazník získá na dohodnutou určitou dobu managera či specialistu s potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Jeho úkolem vedle zastoupení dané kompetence je i vyškolení interního zaměstnance, který bude po odchodu interim managera schopen danou kompetenci zastávat sám. Posílí tak interní strukturu a dlouhodobou stabilitu firmy.

Copyright © 2012 4project.cz | realizace eLoading | design Stylemax